Yhdistys

KESTOVAIPPAYHDISTYS RY

Kestovaippayhdistys on valtakunnallisesti toimiva edunvalvonta- ja harrastejärjestö. Yhdistys tekee tunnetuksi nykyaikaisia kestovaippoja ja muita kestotuotteita ja toimii kestotuotteiden asiantuntijatahona. Kestovaippayhdistyksen tarkoituksena on edistää myönteistä suhtautumista kestovaippoihin ja hälventää kestotuotteiden käyttöön liittyviä ennakkoluuloja. Näihin tavoitteisiin pyrimme tiedottamalla ja tekemällä yhteistyötä yksittäisten perheiden, päivähoitohenkilöstön, eri yhteisöjen sekä päättäjien kanssa.

Kestovaippayhdistys järjestää tapahtumia, kuten kestovaippatapaamisia, kestovaippahulinoita ja ompeluiltoja. Yhdistyksellä on parikymmentä kestovaippalainaamoa, joista voi vuokrata kestovaippoja kokeiltavaksi omalla lapsella. Alueelliset toimijamme ja tukihenkilömme tukevat ja neuvovat kestovaippojen käyttäjiä tapaamisissa tai yksityisesti. Heitä voi pyytää myös perhekerhoihin, neuvoloihin, perhevalmennuksiin sekä lapsiperhetapahtumiin kertomaan kestovaippojen käytöstä.

Kestovaippayhdistys julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Kesto-lehteä. Lehti on tarjonnut vuodesta alkaen 2005 monipuolista ja ajankohtaista tietoa kestovaippojen käytöstä, muista kestotuotteista sekä yhdistyksen toiminnasta. Moni lukija on innostunut yhdistystoiminnasta juuri Kesto-lehteä lukemalla.

Yhdistyksen toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Kestovaippayhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus valitaan syksyisin pidettävässä vuosikokouksessa. Yhdistyksellä on emoyhdistyksen lisäksi neljä paikallisyhdistystä, jotka toimivat Hämeen, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Suomen alueilla. Sekä valtakunnalliseen että alueelliseen toimintaan pääsee mukaan ympäri vuoden. Toimintaansa yhdistys rahoittaa jäsenmaksuilla, avustuksilla, mainos- ja sponsorituloilla sekä omien tuotteidensa myynnillä.

Valtakunnallisella tasolla Kestovaippayhdistyksen päätavoite on vaikuttaa päättäjien asenteisiin. Koska kertakäyttövaipat muodostavat merkittävän osan yhdyskuntajätteestä ja kuluttavat käyttöikäänsä nähden suhteettoman paljon luonnonvaroja, haluamme myös päättäjien suhtautuvan kestovaippojen käytön edistämiseen positiivisesti. Yhdistys pyrkii edistämään tietoisuutta kestovaipoista ja muista kestotuotteista ja niiden ympäristöystävällisyydestä hakemalla yhteistyötahoja ministeriöistä, ympäristökeskuksista ja kuntien edustajista.

Kestovaippa on paitsi ekologinen, taloudellinen ja kaunis, oikein käytettynä myös hengittävä ja hygieninen. Näillä sivuilla yhdistys kertoo toiminnastaan ja tarjoaa tietämystään ja tukeaan kangasvaipoista kiinnostuneille, niiden käyttäjille sekä lapsiperheitä lähellä oleville tahoille.

Y-tunnus: 1941014-9