Kestovaippayhdistys ry

Kestovaippayhdistys on valtakunnallisesti toimiva edunvalvonta- ja harrastejärjestö. Yhdistys tekee tunnetuksi nykyaikaisia kestovaippoja ja toimii kestovaippailun asiantuntijatahona. Kestovaippayhdistyksen tarkoituksena on hälventää ennakkoluuloja kestovaippojen käyttöä kohtaan sekä edistää myönteistä suhtautumista kestovaippailuun tiedottamalla ja tekemällä yhteistyötä sekä yksittäisten perheiden että päättäjien kanssa.

Alueelliset toimijamme tukevat ja neuvovat kestovaippojen käyttäjiä perhekerhoissa, neuvoloissa ja perhevalmennuksissa ympäri Suomea.  Kestovaippayhdistys järjestää myös lukuisia tapahtumia kestovaippahulinoista ompeluiltoihin. Lisäksi kattava tukihenkilöverkostomme ja kestovaippojen lainaamotoiminta on apuna vaipanvaihtoarjessa.

Valtakunnallisella tasolla Kestovaippayhdistyksen päätavoite on vaikuttaa päättäjien asenteisiin. Koska kertakäyttövaipat muodostavat merkittävän osan yhdyskuntajätteestä ja kuluttavat käyttöikäänsä nähden suhteettoman paljon luonnonvaroja, haluamme myös päättäjien suhtautuvan kestovaippojen käytön edistämiseen positiivisesti. Yhdistys pyrkii edistämään tietoisuutta kestovaipoista ja niiden ympäristöystävällisyydestä hakemalla yhteistyötahoja  ministeriöistä, ympäristökeskuksista ja kuntien edustajista.

Kestovaippayhdistys myös julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Kesto-lehteä.

Yhdistyksen toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin, eikä yhdistyksellä ole palkattua henkilöstöä. Kestovaippayhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus valitaan syksyisin pidettävässä vuosikokouksessa. Sekä valtakunnalliseen että alueelliseen toimintaan pääsee mukaan kuitenkin mukaan ympäri vuoden.

Yhdistyksen yhteistyötahoihin lukeutuvat mm. Kestovaippainfo-sivuston toimijat ja useat kierrätyskeskukset. Toimintaansa yhdistys rahoittaa jäsenmaksuilla, avustuksilla, mainos- ja sponsorituloilla sekä omien tuotteidensa myynnillä.

Kestovaippa on paitsi ekologinen, taloudellinen ja kaunis, oikein käytettynä myös hengittävä ja hygieeninen. Näillä sivuilla yhdistys kertoo toiminnastaan ja tarjoaa tietämystään ja tukeaan kangasvaipoista kiinnostuneille, niiden käyttäjille sekä lapsiperheitä lähellä oleville tahoille.

Information in English

Information på svenska